.

ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์....คุณครูจินตนา  เหน็บบัว

 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง 30102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 โดยให้นักเรียนทำตามขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

1. เปิด Browser ที่ URL::  http://ws.pt.ac.th/obec
2. กรณีสมัครสมาชิกใหม่

    2.1  คลิก Login  ( มุมบนขวาของบทเรียน)
    2.2  คลิก  สมัครสมาชิกใหม่
    2.3  กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน โดย
           2.3.1 ใส่ชื่อล็อกอิน (ใช้เลขประจำตัวนักเรียน)
           2.3.2 ใส่รหัสผ่าน ( นักเรียนกำหนดเอง)
    2.4  คลิก สมัครสมาชิก
    2.5  คอยผู้ดูแลระบบยืนยันการเป็นสมาชิก
    2.6 เลือกวิชาที่ต้องการเรียนแล้วคลิกลงทะเบียนรายวิชา เสร็จแล้วเลือกกลุ่มที่เรียน (ใช้ห้องเรียนแทน)
3. กรณีสมาชิกเก่า

    3.1 ใส่ชื่อผู้ชื่อ
    3.2  ใส่รหัสผ่าน
    3.3  ใส่รหัสลับ
    3.4  เข้าสู่ระบบ
    3.5  คลิก รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
4. ศึกษาเกี่ยวกับรายวิชา เช่น มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องเรียนอะไร และเมื่อเรียนจบจะได้ประเมินตนเองว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่
5. ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด โดยคลิกหัวข้อที่ต้องศึกษาไปตามลำดับดังนี้
     5.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนจำนวน
 
    5.2 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน   ตามที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้เรียนจะมีเวลาในการศึกษาได้ไม่จำกัด
     5.3 ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน  โดยการทำใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดประจำหน่วย ที่กำหนดไว้ในบทเรียนซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกปฏิบัติ  ส่งงานทางหน้าเว็บรายวิชา  ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้
     5.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน จำนวน 50 ข้อ หากผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนควรกลับมาศึกษาบทเรียนอีกครั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ชุมนุม ICT ซึ่งมีครูจินตนา เหน็บบัวและครูวันทนีย์ หอยสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ประธานชุมนุมจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพเนื่องในวันแห่งความรัก (ซึ่งวันจัดงานกิจกรรมชุมนุมตรงกับวันที่ 10 ก.พ 2555 )
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554 " สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซี่ยน "
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ศึกษาดูงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ภาคใต้ ตอนบนระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2554
 
 
กันยานยน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยานยน 2559
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.242.83.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 621,850
 
: โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
270 ถ.ราเมศวร์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
Tel : 0-7461-3022
Email : schoolpt2011@gmail.com